Welcome to Slovenia!

Visit interesting events. Share experiences with your friends. Simply
Use your scrollwheel :)

Top local event places

Art

Children

Cinema

Dance

Event Promotion & PR

Festival

Food & Drink

Music

Students

Theatre

All events
View events and locations on the map

The best event offer weekly

Charterhouse Žiče Summer Musical Events 2016
Charterhouse Žiče Summer Musical Events 2016 Cilj Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji je konjiško poletno kulturno ponudbo oplemenititi z visoko kvalitetnimi prireditvami, ki so vezane na naš ponos, na izjemen prostor kulturne dediščine. Na Centru za ...
Hangarfest Lahovče
Hangarfest Lahovče V bližini letališča Jožeta Pučnika leži vas Lahovče, ki je po svojih domačih veselicah znana po vsej Gorenjski. Na pobudo tamkajšnjega mladinskega društva se je organiziral nov glasbeni festival, ki je žanrsko drugače ...
10th wine and food festival Filovci
10th wine and food festival Filovci Experience the harmony between the food and the wine with a connection to the cultural legacy of pottery or “When the aromas from the wood-fired bread oven wrap the whole Pottery village in delicious smells of the local ...
Show more

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)